Што е тоа меѓународна возачка дозвола?

Меѓународната Возачка Дозвола (IDL) претставува превод на Националната Возачка Дозвола и го потврдува Вашето право на управување со моторни возила од соодветната категорија. Меѓународната Возачка Дозвола се преведува на осум јазици. На тој начин полицијата во други држави може да ги прочита информациите кои ги содржи Вашата возачка дозвола на мајчин јазик.

Патувањето со Меѓународната Возачка Дозвола имат многу передности. Меѓународната Возачка Дозвола е наменета за надминување на потешкотиите со кои возачите можат да се сретнат за време на патувањето во други држави. Меѓународната Возачка Дозвола се печати на неколку јазици (на петте официјални јазици на ООН): англиски, француски, шпански, руски, кинески, а исто така и на германски, арапски и корејски јазик. МВД — тоа е превод Вашата Национална Возачка Дозвола. Таа се добива лесно благодарение на тоа што за нив не е потребно поминување на специјален тест и се достапни по доста ниска цена.